Omzetbelasting:
Prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting.

Algemene verkoopvoorwaarden:
Op alle leveringen van Bouter B.V. zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 270.81.976. Deze zijn eveneens terug te vinden op onze website www.bouter.nl. Bij het accorderen van deze bestelling gaat u tevens akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar toesturen.

Leveringsvoorwaarden:
Levering vindt niet-franco plaats of de apparatuur wordt geplaatst en gemonteerd in de betreffende ruimte.

Uitgaande van:

  • Aangesloten werk tijdens reguliere kantooruren;
  • Plaatsing op de begane grond;
  • Vrije inhuisroute/vrije doorgang en parkeren nabij de ingang.

Exclusief:

  • Bouwkundige werkzaamheden.

Verticaal transport is uitgesloten indien hiervoor een kraanwagen c.q. demontage van de apparatuur benodigd is, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening gebracht worden. Prijzen op de webshop zijn op basis van een standaard tarief uitgaande van de hierboven omschreven uitgangspunten. Mocht de praktijk anders uitwijzen, dan zullen de extra gemaakte kosten o.b.v. nacalculatie worden doorbelast.

Parkeren:
Wij gaan er vanuit dat we kosteloos op het terrein mogen parkeren. Indien dit niet het geval is zullen de kosten voor parkeren tijdens plaatsing van uw project voor uw rekening zijn.

Garantievoorwaarden:
De garantie op apparatuur is 12 maanden. Als ingangsdatum van de garantieperiode wordt de factuur- datum gehanteerd. Gedurende de garantieperiode zullen reparaties kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de storing te wijten is aan onoordeelkundig of ondeskundig gebruik van de apparatuur. Onder garantie vallen arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen. Reparaties worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur). Indien op uw verzoek buiten deze tijden de storing verholpen dient te worden, wordt het avond- of weekendtarief in rekening gebracht.

NVLG
Bouter B.V. is prominent lid van de De Nederlandse Vereniging Leveranciers Grootkeuken (NVLG). De NVLG behartigt de belangen van de grootkeukenmarkt.

Levertijd:
Genoemde levertijden zijn indicatief en kunnen wij niet altijd garanderen. Wij willen graag met u in overleg treden om de levertijd in te bepalen, waarbij uiteraard met uw wensen rekening wordt gehouden.